Background

منشیگری مدرن

منشیگری مدرن

بر اساس طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف و وظایف مسوول دفتر رییس دفتر و منشی در رسته اداری قرار دارد و به شرح زیر است:

عنوان رشته: منشی

تعریف

این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف منشیگری   می باشند.

نمونه وظایف و مسوولیت ها:

- برقراری تماس با وزارتخانه ها، موسسات و ارگان های دولتی و سفارتخانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینار ها.

- تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط.

- ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و موسسات ذیربط و واحد های تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها.

- تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه.

- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه.

- انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط.

- انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت و توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط.

- تهیه برخی از نامه ها و متن تلگرام ها جهت مخابره.

- عنداللزوم ماشین کردن نامه ها، گزارشات، جداول و فرم های مورد نیاز.

- انجام سایر امور مربوط.

 

شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه:

وجود یکی از شرایط زیر:

- دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های گروه: امور اداری و مدیریت، علوم اجتماعی، روانشناسی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز.

  • حجم فایل: 1 مگابایت